Välkommen till GreenFlex

Analyser Vilken status har er frukt- och gröntavdelning?
Motsvarar den era och era kunders förväntningar?
Genom en gedigen analys hjälper vi er att tydliggöra vad ni som butik behöver fokusera på för att kunna erbjuda en mer tilltalande avdelning som genererar högre lönsamhet till den dagliga verksamheten.
Produktexponering Effektfulla exponeringar bidrar till ökat kundintresse. Rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt ger bra lönsamhet.
Våra punktinsatser ger lönsamhet över tid.
Konsultationer Behöver ni ett kompetent bollplank? Vi hjälper er att optimera er frukt- och gröntavdelning genom att bistå med tankar och idéer kring försäljning, omläggningar och ombyggnation.
Svinnreduktion Genom praktisk handledning i utbildningsform hjälper och vägleder vi er genom en process vars syfte är att minimera frukt- och gröntavdelningens svinn. En investering i en total översyn gällande rutiner, inköp, lagerhållning och daglig hantering.
Utbildning Vi utbildar inom frukt & grönt. Alltifrån ren produktkunskap till hur ni som butik ska finna vägar till högre lönsamhet. Våra utbildningar anpassas butiksunikt efter varje kunds behov.Tillbaka Produkter